Medij

Pridružite se našoj mreži

Povećajte svoj potencijal zarade sa dopunskim oglasnim formatima i izvorima prihoda.

Httpool će Vam pomoći u definisanju najoptimalnije kombinacije proizvoda i strategije monetizacije za mobilne i sekundarne segmete i poslaće Vam primer na Vaš zahtev. Za međunarodne oglasne medije sa saobraćajem iz Evrope i Azije, Httpool predstavlja optimalnog partnera za monetizaciju saobraćaja preko svojih međunarodnih tržišta sa jednog mesta. Lokalni mediji sa viskokvalitetnim desktop i mobilnim saobraćajem mogu koristiti Httpool za monetizaciju svog premium i srednjeg premium inventara. Kontaktirajte najbližu kancelariju da Vam pomogne u definisanju optimalne kombinacije proizvoda.

Kontakt forma