Tehnologija

REŠENJA ZA OGLASNE MEDIJE

AdPlatforma je vlasničko rešenje oglasne mreže kompanije Httpool

AdPlatforma služi kao oglasni menadžer, za optimizaciju i razmenu reklama i idealan je alat za:

  • premium oglasne medije za monetizaciju svog sekundarnog oglasnog prostora,

  • usko specijalizovane oglasne medije kao glavni ad server i

  • mobile oglasne medije za njihov celokupan inventar kroz mobilne sajtove i aplikacije.

Ključne karakteristike:

  • Svi modeli naplate: CPM, CPC, CPA, CPP, CPE (Cost Per Engagement).
  • Optimizacija: postavljanje prioriteta oglasa na osnovu efektivnog CPM-a.
  • Razmena: AdPlatforma integriše i druge oglasne mreže i plaforme za razmenu oglasa, uključujući AdSense i DAX, omogućavajući backfill.
  • Potpuna kontrola: preko cena, oglasnih proizvoda, pozicija i izvora prihoda.
  • Automatizovani i lokalizovani proces obračuna naplate.
  • Višejezični kontekstualni sistem.
  • Jedan interfejs: za desktop i mobilno oglašavanje.