Medij

Prednosti

Httpool-ova AdPlatforma i pristup lokalnim i međunarodnim reklamnim budžetima, garantuju najviše prihode.

Httpool pomaže oglasnim medijima da maksimiziraju svoje prihode od oglašavanja kroz tehnologije u svom vlasništvu, najširi spektar oglasnih proizvoda, kao i kroz aktivno zastupanje kroz oglasnu mrežu. Httpool omogućava maksimizaciju prihoda kroz:
  • TEHNOLOGIJU: napredna AdPlatforma,
  • GEO-LOKACIJU: aktivno zastupanje u 18 međunarodnih kancelarija,
  • PRISTUP: lokalnim i međunarodnim reklamnim budžetima,
  • OGLASNE PROIZVODE: optimizacija kroz najširi spektar oglasnih proizvoda sa sopstvenim, premium oglasnim proizvodima sa visokim efektivnim CPM-om,
  • TARGETIRANJE: pristup visoko targetiranim kampanjama, nedostupnim na nivou sajta i
  • UDOBNOST: jedinstveni AdTag i centralna podrška za monetizaciju desktop i mobilnog saobraćaja.