Medij

Pridružite se našoj mreži

Povećajte svoj potencijal zarade sa dopunskim oglasnim formatima i izvorima prihoda.

Httpool će Vam pomoći u definisanju najoptimalnije kombinacije proizvoda i strategije monetizacije za mobilne i sekundarne segmete i poslaće Vam primer na Vaš zahtev. Za međunarodne oglasne medije sa saobraćajem iz Evrope i Azije, Httpool predstavlja optimalnog partnera za monetizaciju saobraćaja preko svojih međunarodnih tržišta sa jednog mesta. Lokalni mediji sa viskokvalitetnim desktop i mobilnim saobraćajem mogu koristiti Httpool za monetizaciju svog premium i srednjeg premium inventara. Kontaktirajte najbližu kancelariju da Vam pomogne u definisanju optimalne kombinacije proizvoda.

Forma za pristup

Vaše ime, podaci o kompaniji, e-mail adresa, mesečni inventar i druge informacije označene sa (*) su neophodne kako bismo bili u mogućnosti da Vam damo ponudu pre stupanja u ugovorni odnos sa nama. Izostanak ovih informacija će rezultirati time da nećemo primiti Vašu prijavu. Možete se odjaviti na način naveden u polisi zaštite privatnosti.

Pristajem da se moji lični podaci čuvaju i koriste za primanje newsletter-a od strane HTTPOOL-a.

Pristajem da se moji lični podaci čuvaju i koriste za primanje novosti o proizvodima i promocijama HTTPOOL-a.

Pročitao sam i pristajem na HTTPOOL-ovu polisu zaštite privatnosti.