Oglasivaci

 • Httpool overview

  Cross channel oglašavanje

  Cross channel oglašavanje povećava efikasnost reklamne kampanje. Dok cross channel oglašavanje podstiče sinergiju više kanala, upravljanje višestrukim kanalima sa sa jednog mesta omogućava efikasnije izvršavanje i optimizaciju oglasne kampanje.
 • Channels

  Kanali

  Oglašavanje preko više kanala pruža konkretne uvide u kampanju i obezbeđuje veći ROI. Httpool pokriva sve oglasne kanale počevši od Display, Video, Engagemet i Social do SEM i Performance, i sprovodi integrisane oglasne kampanje koristeći najsavremeniju tehnologiju.  
  Istražite naše kanale
 • Devices

  Uređaji

  Ovo je doba korišćenja više ekrana i zadataka istovremeno (multiscreen i multitasking). Do 2017. polovina internet saobraćaja će dolaziti sa mobilnih uređaja, i oni predstavljaju glavni pokretač ubrzanog rasta potrošnje na digitalnim medijima. Usled konvergencije medija, oglašavanje će se u budućnosti sve više odvijati na više uređaja.
  Istražite uređaje
 • Targeting

  Targetiranje

  Smanjite oglasni otpad kroz višestruke opcije targetiranja. Targetiranje predstavlja jednu od osnovnih prednosti digitalnog oglašavanja. Korišćenjem opcija targetiranja poput kontekstualnog, bihejvioralnog, geo-targetiranja ili re-tagetiranja smanjuje se gubitak zbog prikazivanja oglasa pogrešnoj ciljnoj grupi i do 90%.  
  Istražite opcije targetiranja