Network:

OGLASNI MEDIJI

ZARADA

Liderska pozicija na tržištu, širok spektar proizvoda i višestruki izvori prihoda garantuju lokalnim i globalnim internet medijima najveći potencijal za ostvarivanje zarade od oglašavanja.

Oglasni medij početak

OGLAŠIVAČI

KOMUNIKACIJA

Httpool omogućava planiranje i realizaciju integrisanih internet oglašivačkih kampanja sa jednog mesta svim kategorijama oglašivača na tržištu.

Oglašivač početak

Prisutan u Srbiji od 2005. godine, Httpool je danas pozicioniran kao vodeći dobavljač usluga internet oglašavanja sa najvećim iskustvom na ovom tržištu i prisustvom u većini evropskih zemalja i SAD-u. Shodno prirodi ove industrije, Httpool ide u korak sa najnovijim globalnim trendovima u online oglašavanju, uvodeći ih na srpsko tržište dinamikom koju diktira stepen razvijenosti lokalne internet zajednice.